Web Analytics Made Easy - StatCounter
MØTER / REFERAT


Møte 14. september 2020


Inger Johanne Flagstad viste spennende bilder og fortalte om «Nepal-prosjektet» gjennom 10 år.

·         Med sine ca 28 millioner innbyggere, er Nepal det 49. største landet i verden etter befolkningsstørrelse. Store deler av befolkningen lever i fattigdom og ble i 2018 rangert på 165. plass i verden målt i BNP/innbygger. Katmandu er hovedstaden, ligger i den østlige regionen og har i underkant av en million innbyggere. Store deler av befolkningen, spesielt utenfor byer og landsbyer, er fortsatt analfabeter.

·         Landet har en variert geografi med både fruktbare sletter i de østlige regionene, subalpine skogkledde åser og med hele åtte av verdens høyeste fjell, inkludert Mount Everest i den nordvestlige delen. Under monsun- perioden, er landet utsatt for en rekke alvorlige jordskred. Senest i forrige uke ble flere landsbyer rammet og minst 11 mennesker ble drept.

·         Nepal er et multietnisk og multikulturelt land. Gautama Buddha ble født i Lumbini, i det sørlige Nepal, ca 500 år f.Kr.

·         Etter flere borgerkriger fikk Nepal en grunnlov i 1995, som fastslår at Nepal er en sekulær parlamentarisk republikk, inndelt i sju provinser.  I The Far West Region of Nepal, Kailali regionen, ligger Dhangadhi, den største byen, med i underkant av 150 000 innbyggere. Her er det flyplass. Geta Eye Hospital ligger ca 25 km fra Dhangadhi.

·         Øyesykdommer som katarakt (grå stær) har en meget høy forekomst i hele Nepal, spesielt blant den fattige befolkningen, uten at årsakene til dette er helt klarlagt. Dette er en øyesykdom som fører til gradvis blindhet, dersom den ikke behandles. En relativt enkel operasjon, der øyelinsen erstattes, kan gi blinde synet tilbake.

·         Geta Eye Hospital ble etablert i 1982, med finansiell støtte fra NORAD. Flere norske øyeleger, bla. vår egen Inger Johanne Flagstad, har arbeidet i kortere eller lengre perioder ved dette hospitalet.

·         Etter initiativ fra Inger Johanne har Elverum Rotaryklubb støttet såkalte Eye-camps gjennom 10 år. Eye-camps består av at ansatte ved sykehuset reiser ut til de mest avsidesliggende fjell-landsbyer, der de etablerer øyepoliklinikker med medbrakt utstyr og personell. På grunn av terrenget og dårlige veier, må ofte utstyret bæres fram til de stedene teamet etablererer poliklinikkene.

·         Bildene som Inger Johanne viste oss gjør et sterkt inntrykk, - og får oss til å tenke på våre egne forventninger til helsevesenet, reiseavstand, utrustningen, behandlingsmetoder og til arbeidsmiljøet for de ansatte.   

·         Inger Johanne forteller om meget gode behandlingsresultater til tross for de primitive forholdene dyktige øyekirurger, teknikere og hjelpepersonell arbeider under.

·         Så langt er det mer enn 10 000 mennesker blitt undersøkt og diagnostisert gjennom disse eye-camps som Elverum Rotaryklubb har gitt økonomisk støtte til. Flere enn 2000 blinde mennesker som kom seg fram til disse eye camps, har fått synet tilbake. Gjennom de 10 åra prosjektet har vart, har Elverum Rotary klubb bidratt med ca. NOK 300 000,-. Den direkte pengestøtten for å gi en blind person synet tilbake, har ligget på ca. 150,- norske kroner, dvs. ca. en til halvannen prosent av hva en tilsvarende øyeoperasjon ville ha kostet i Norge!

·         Presidenten og klubbmedlemmene takker Inger Johanne for initiativet og engasjementet som er lagt ned i dette prosjektet så langt og for en spennende presentasjon.   

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: For tiden lokalene til Møteplassen Elverum i Kommunehuset Folkvang
Adresse: Lærerskolealleen 1
Postnummer: 2418
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: For tiden holder vi de fleste møtene våre i lokalene til Møteplassen Elverum i Kommunehuset Folkvang (tidligere Lærerhøgskolen), Lærerskolealleen 1, Vis a vis Elverum Ungdomsskole..

Plasser innhold her
Les merroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...