Web Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER

Øyeprosjektet i Nepal, 2008- eno, Inger Johanne Flagstad


Eye camps i Nepal, synet tilbake for 100 kr, se omtale i Østlendingen i 2011. 100.000 kroner fra Elverum Rotaryklubb har gitt ca. 1.000 blinde i Nepal synet tilbake. Det koster med andre ord en drøy pose lørdagsgodt å gi et menneske noe av det vi setter aller mest pris på; evnen til å se.Inger Johanne Flagstad (68), øyelege ved Sentralsykehuset Innlandet i Elverum, har jobbet til og fra langt vest i Nepal i 22 år. Første gang, i 1989, var hun ansatt i Kirkens Nødhjelp. Senere har hun tatt to-tre måneder av gangen i kampen mot grå stær og andre øyesykdommer i landet bortenfor India og nedenfor Tibet og Kina. Hennes utrettelige innsats koster ikke skattebetalerne fem øre. Reise og opphold bekoster hun selv, midler til operasjoner dekkes blant annet av Rotary-klubben i Elverum.


Prosjektet startet i 2009 som et Matching Grant-prosjekt, et samarbeid mellom TRF som bevilget en vesentlig del av prosjektmidlene, Thamel Rotaryklubb fra Kathmandu som kun ga oss merarbeid, og vår klubb som hadde ansvaret og bevilget resten av prosjektmidlene.

Etter 5 eye camps, en hvert år f.o.m. 2009 t.o.m. 2013, nektet Thamel RK å være vertsklubb lenger og TRF forlangte da i henhold til lover og regler at prosjektet skulle avvikles.  Vi ville gjerne fortsette prosjektet til pengene var brukt opp, men nei.  Resten av prosjektmidlene – også av den delen som Elverum RK hadde betalt – skulle returneres til TRF.  Etter svært mye korrespondanse med TRF fikk vi aksept for å gjennomføre en eye-camp i 2014.  Klubben besluttet deretter å gå videre med Nepal-prosjektet alene som et eget klubbprosjekt.  Vi søkte distriktet om bidrag til eye-campen i 2016 og 2017 og mottok henholdsvis kr 20.000 og kr. 10.000.  Resten av pengene måtte klubben selv bidra med.

Gaven fra Rena Rotaryklubb (klubben er nedlagt men hadde penger på "bok" som de donerte til prosjektet), overskuddet fra auksjoner og loddsalg øremerket Nepal-prosjektet, donasjon fra Gunvor Fjeldes testament samt bidrag fra klubben har gitt nødvendig kapital. En eye-camp koster rundt regnet ca kr 30.000,- hver gang den gjennomføres.

År

Sted

Ant. pasienter undersøkt

Katarakt- operasjoner

Andre operasjoner

Ant pasienter som fikk medisinsk behandling

2009

Achham

851

249

19

583

2010

Bajura

920

195

7

658

2011

Darchula

1157

216

15

747

2012

Bajhang                                                                              

971

213

16

621

2013

Bajura                                                                                  

682

147

12

523

2014

Achham                                                                                         

842

138

3

701

Sum Matching Grant

5.423

1.158

72

3.833

2015

Ingen eye camp

 

 

 

 

2016

Achham/Doti*                                                                               

923

250

6

667

2017

Doti/Baitadi                                                                           

1266

218

1

1047

Sum 2009-2017

7.612

1.626

79

5.547

2018

Eye camps gjennomført. Tall ikke mottatt foreløpig.

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 *= 2016: Med støtte fra District grant

Samfunnsprisen

Klubben deler årlig ut Samfunnsprisen, som går til en person eller organisasjon lokalt i Elverumsregionen som bidrar til et godt og samfunnsnyttig formål. Prisen har vært på kr 10.000,- og har tilfalt Brasstastick (orkester for personer med handikap) i 2015, Elverum Fotball (barn-/ungdoms-/integreringsarbeid) i 2016 og Møteplassen i 2017. I 2018 gikk prisen til Internasjonal Kvinnecafé.


 

 

Lokale aktiviteter Støtte til andre organisasjoner


Styret får stadig henvendelser fra andre organisasjoner eksternt og internt om støtte til veldedig arbeid. Dette har vært diskutert i klubben og styret flere ganger med samme konklusjon:Vi har to prosjekter i Elverum Rotaryklubb som støttes og jobbes med, det er Eye camps i Nepal og Samfunnsprisen. Vi prioriterer dette ressursmesssig 100 %. Dersom klubbens medlemmer ønsker å støtte annet veldedig arbeid, oppfordrer styret medlemmene til å gi skattefritt bidrag til TRF slik Distriktsguvernørene i NORFO har oppfordret til. Øk gjerne beløpet siden disse prosjektene medfører at en større andel av gaven brukes direkte opp mot de som trenger hjelp. Klubben kan på denne måten få større andel av fondet til egne prosjekter samt flere PHF. 07.05.2014

 

Minnetavle på Folkehøgskolen ”Kongens nei april 1940", 2008


Torsdag deltok H. M. Kongen på en minnemarkering for aprildagene i 1940 ved Elverum Folkehøgskule, der han avduket en plakett på åstedet for "Kongens Nei".H.M. Kongen fikk en orientering om minnetavlen ved Kongebautaen, før han avduket en minneplakett i rommet hvor møtet mellom Kong Haakon og den tyske sendemannen dr. Bräuer fant sted 10. april 1940.I skolens forsamlingssal, som ble brukt som stortingssal 9. april 1940, sang skolens kor ”Til ungdommen”, før tidligere rektor Terje Thronæs orienterte om begivenhetene 10. april 1940 – med hovedvekt på Kongens nei til Hitlers krav om regjeringen Nygaardsvolds avgang.Minnemarkeringen ble gjennomført etter initiativ fra motstandsmannen Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Han fikk ideen da han besøkte sitt barnebarn Caroline Kingsolver, som er elev ved folkehøyskolen i år.11.04.2008(www.kongehuset.no)

Elverum: Minnetavle

Kong Harald ved minnesmerket for begivenhetene i Elverum i 1940 (Foto: Cornelius Poppe, Scanpix)


Minnetavle ved Midtskogen, 2006, Tore Fossum og Terje Tronæs

 

Elverum RK og Alvarheim RK har hatt et samarbeidsprosjekt om å etablere en minnetavle ved Midtskogen gård langs RV 25. 
Minnetavlen beskriver trefningene på Midtskogen natt til 10 april 1940 og  styrkenes plassering er tegnet inn. (Web Computing AS, 2004)

 

Internasjonalt


GSE – Group Study Exchange vertskap, 2006

GSE- koordinator i distrikt 2300, Roy Heine Olsen

Sponsing av russiske Ludemilla i skoleåret 2008-09 ved Elverum Folkehøyskole


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: For tiden lokalene til Møteplassen Elverum i Kommunehuset Folkvang
Adresse: Lærerskolealleen 1
Postnummer: 2418
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: For tiden holder vi de fleste møtene våre i lokalene til Møteplassen Elverum i Kommunehuset Folkvang (tidligere Lærerhøgskolen), Lærerskolealleen 1, Vis a vis Elverum Ungdomsskole..

Plasser innhold her
Les merroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...