Hvordan bli medlem av Rotary?

Du kan bli medlem av Elverum Rotary. Gjennom ditt medlemskap i Rotary vil du kunne bidra til faglig og personlig utvikling både for deg selv og de andre medlemmene. Du kan også, gjennom klubben, delta både lokalt og internasjonalt med sosiale oppgaver som kan bidra til faglig og personlig utvikling for alle medlemmene og en styrking av profesjonalitet og samfunnsansvar som vil virke fornyende og styrkende for hvert enkelt medlem og også klubbfellesskapet. Gjennom gode foredrag av eksterne foredragsholdere og personlig engasjement vil et medlemskap i Rotary kunne være et meget verdifullt tilskudd til deg, både privat og yrkesmessig. Medlemskap i en Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben.

Ta kontakt med et medlem av Rotary, eller bruk Kontakt oss og fortell om din interesse for Elverum Rotary Klubb.


 
Bedriftsbesøk til Elverum Fjernvarme

31. januar 2018

Bedriftsbesøk til Elverum Fjernvarme

Roy Hovden ga en god orientering om historien bak selskapet, og dagens investeringer og satsning på fremtidige leveranser.

Bedriftsbesøk til EON

3. oktober 2017

Bedriftsbesøk til EON

EON Reality Norway har etablert seg på Terningen Arena og kunne vise oss sitt show-room. Daglig leder Knut Henrik Aas orienterte.

Presidentskifte i Elverum Rotaryklubb

26. juni 2017

Presidentskifte i Elverum Rotaryklubb

Avtroppende president Anne-Birthe Aakrann Eek avleverer presidentkjedet til innkommende president, Olav Brunstad. Klubben feiret med en hyggelig middag, med spekemat og Møteplassens utmerkede kringle.

Samfunnsprisen 2017 til Møteplassen

24. juni 2017

Samfunnsprisen 2017 til Møteplassen

Mari Opseth (tv) mottar prisen fra Anne-Birthe Aakrann Eek i Elverum Rotaryklubb.

Eye-Camp i Nepal

14. september 2016

Eye-Camp i Nepal

Elverum Rotaryklubbs internasjonale prosjekt har i flere år vært rettet mot den fattige befolkningen i Nepal, og da spesielt de som bor i de mest fjernliggende områder hvor helsetjenester er lite utbygget eller helt fraværende. Her er det veldig utbredt.

Utdeling av Samfunnsprisen

4. april 2016

Utdeling av Samfunnsprisen

Fungerende president Anne-Birthe Aakrann Eek overrakte diplom og sjekk til styreleder Jann Millnar Eggen i Elverum Fotball under "Kick-off" 1. april for årets sesong på Scandic Elgstua.

Opptak av nye medlemmer

3. april 2016

Opptak av nye medlemmer

Johan Stensson og Nick Mkabelana ble tatt opp i klubben ved årsskiftet. Fra venstre: Olav Flesvig, Nick, Anne-Birthe Aakrann Eek, Johan og fadder Torill Møystad.

Omvisning på Østerhaug

3. april 2016

Omvisning på Østerhaug

Vi kunne beskue restaureringen av godset på Østerhaug. 21. september 2015

Guvernørmøte

3. april 2016

Guvernørmøte

Fra middagen på Borgheim, 14. september 2015

BP-stasjonen i Sørskogbygda

2. april 2016

BP-stasjonen i Sørskogbygda

10. august 2015 - Tor Østmo ga oss en hyggelig mimrestund.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Borgheim 1, Glommen Skog BA
Adresse: Grindalsvn. 3
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtelokalet befinner seg i underetasjen i Borgheim 1 som er Glommen Skog sitt administrasjonsbygg. Borgheim ligger ved Glomma, på vestsiden, ved Nybrua.

Klubbmøte
19. feb. 2018, 19.00

Vinterferieuka – pratemøte. Sted: Borgheim.

Torskeaften
26. feb. 2018, 18.00

Egen invitasjon fra Kameratskapskomiteen. Sted: B ...

Mitt liv i Liberia
5. mar. 2018, 19.00

Rotaryaner Trond Arnesen forteller. Sted: Borghei ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...